Szent Márton ünnep eredete

waldorf ünnepek_Márton ünnep_Szent Márton legendája

"Német nyelvterületről terjedt el a fáklyás felvonulás (Martinsumzug), amely Szent Márton emlékét őrzi, és a jó cselekedeteket szimbolizáló fényt juttatja el az emberekhez.

Magyarországon általában német nemzetiségű települések, iskolák, óvodák és egyházközösségek szervezésében a gyerekek, kisgyerekes családok járják az utcákat maguk készített lámpásokkal és közben Márton-napi dalokat énekelnek. Ha megoldható, a vonulókat római katonák piros köntösébe öltözött lovagló Szent Márton vezeti. A megemlékezés központi helyszínére érve a gyerekek rövid műsort adnak elő, melyben eljátsszák Szent Márton és a koldus történetét. A megemlékezés a Márton-napi tűz meggyújtásával, liba (vagy ember) formájú sütemény és meleg italok fogyasztásával végződik. " (Wikipédia)

Szent Márton ünnep szellemi háttere

Az őszi időszak egyik legjellegzetesebb ünnepe a Szent Márton-ünnep. A Waldorf közösségekben, legfőképpen óvodákban és kisiskolás évfolyamokban fontos szerepet játszik, hogy megkeressék a hagyományok valódi belső tartalmát, és ezen a módon alkossák meg belőle a valódi szellemi tartalmat hordozó ünnepet. Ez szolgál magyarázatul, hogy miért is tartanak az óvodások, az első-második osztályosok lámpás felvonulást, és miért a fény, a szeretet, s az adakozás az ünnep fő gesztusa, üzenete. Az óvodások az ember által meggyújtott fényt viszik ki lámpácskáikban a sötét erdőben lakó törpéknek.

Ugyanez igaz a kisiskolásokra is, hiszen ők még eléggé közel vannak a manók és tündérek világához, miközben meghallgatnak Szent Márton életéből egy-egy történetet, végignézik a bemutatott Szent Márton ünnepi játékot. További ezen ünnephez tartozó szokás még, hogy a szülők Márton-napi kalácskát, vagy kenyérkét sütnek, amit a gyerekek az ünnepség végén megfeleznek egymással, vagy megosztanak valakivel.

Hogyan készülnek a Szent Márton napra a waldorf óvodákban?

Óvodákban sok helyen már napokkal előbb elkezdik a Szent Márton napi lámpások készítését, Jellemzően zsírpapírra, méhviaszkrétával készített rajzok kerülnek hengeralakba hajtva két "kockasajt" kördoboz közé, ebbe helyezik el az apró teamécseseket és egy faágra rögzítik.

Az óvónők és szülők, kézműves délután keretében megtanulják, majd otthon folytatják a színes filcmanók készítését, hogy azok majdan az ünnep napjára kellő számban tudjanak felbukkanni.

Az ünnep napjára forró teát készítenek, valamint több tepsinyi manó formájú édes mézeskalácsot sütnek, amire mindre egy nyakláncnyi fonal kerül, ezen kívül jellegzetes waldorfos kissé íztelen, de egészséges és puha kenyérke vagy pogácsa készül még, amit aztán mindenki megoszt a mellé keveredővel, vagy a beszélgetőtársával.

Az ünnep napján lelkes és dolgos "Manóapukák" segítségével, az óvoda homokozója elvarázsolódik, helyén manóvár bukkan fel a semmiből. Benne megannyi apró filcmanó kincsekkel, mécsesekkel körberakva, barlangok bejáratában vagy apró teraszok szélén álldogálva..

Hogyan zajlik a Szent Márton nap a waldorf óvodákban?

Szent Márton ünnep manókalács manóvár
Szent Márton ünnep
  • Az ünnep napján a gyerekeket ebéd után haza kell vinni, otthon pihenve várják a sötétedést.
  • Az óvoda kapui jellemzően 17 órakor nyílnak, addigra már csodás ringatózó fényben úszik az udvar és a homokozó.
  • A manóvár mindig a legfőbb látványosság, kicsik és nagyobbak körbeállva csodálják, valódi fény és öröm csillan az apró gyermekszemekben, hisz ők tényleg csodát látnak.
  • Közben már elkezdődik a sok jól begyakorolt Szent Márton dal halk éneklése, moraja a háttérben,
  • A lámpácskák is bekerülnek az apró kezekbe, a gyerekek lassan sorba rendeződnek és elindulnak az óvoda udvarán a földre helyezett mécsesek mentén lassan bandukolva, de már hangosabban énekelve. 
  • Aztán összegyűl a tömeg, szülők és gyerekek, és eljátszák Szent Márton legendáját, néha énekelve, néha elmesélve. Eddig tart a "hivatalos" része az ünnepnek.
  • Ezt követően a gyerekek szétszélednek, megkeres mindenki egy-egy a manókalácsot magának, amit a fákon, bokrok tövében találnak, megosztják és megeszik ott helyben többnyire.
  • A sejtelmes fényben lassan elfogy a tea és a megosztásra kínált kenyérke is, és 19 óra felé elindulnak haza a családok, magukkal viszik a fényt, a szeretet és az adakozás jóleső érzését.

*Ez a leírás egy példa, információ, ahány waldorf óvoda, annyi szokás, a fentiektől eltérhet, de maga az ünnep biztosan nagyon hasonló.

Szent Márton legendája

Szent Márton
Szent Márton legendája

Hideg novemberi estén történt, amit most elmesélek. Már leesett az első hó, s az éjszakai táj különösen nézett ki. Lent a földön mindent beborított a fehér hó, míg fent az égbolt olyan sötét volt, hogy az ember szeme belefájdult. A fák kopasz ágai ijesztően meredeztek felfelé. Olyanok voltak, mint megannyi óriás, akik a csillagok után nyújtózkodnak.

Hirtelen halk nyerítést lehetett hallani, majd lassan emberi alakok bontakoztak ki az éji sötétségből. Katonák voltak és lovaikon közeledtek a város felé.

Úgy tűnt, fáradtak és jól esne nekik a meleg vacsora és a pihenés. Egyre közeledtek, s már a hangjukat is lehetett hallani. Amint a városkapuhoz értek, az egyik katona lova megbokrosodott és hangosan nyeríteni kezdett. A lovasok rögtön észrevették mitől ijedt meg az állat.

A kapufalánál egy koldus támaszkodott és nyújtotta kezét egy kis alamizsnáért. Ruhája nem volt, csupán néhány foszlott ruhadarab lógott rajta.

A katonák kinevették a koldust és már épp ki akarták kerülni, amikor a lovas, akinek lova az imént megijedt, levetette köpenyét és kardját erősen megsuhintva kettévágta azt. Az egyik darabot a koldus felé nyújtotta, hogy azzal védhesse testét. A katonát úgy hívták: Márton.

Szent Márton életéről bővebb leírás a linkre kattintva található.

Kép:pinterest,

Szöveg: Hámori Waldorf iskola

Az Szent Márton ünnepkör jelképei a manók

Szent Márton manók
Szent Márton ünnep manói

 vagy más néven törpék. Ők azok a lények, akik a földben a gyökerek közt élnek, kristályokat, nemesfémet fényesítenek, csiszolnak, hogy megőrizhessék bennük a nap fényét, melegét a számunkra. A földbe visszahúzódó szellemi erőket jelképezik, a kincsek a föld mélyére levitt fényből születnek. waldorf óvodákban és iskolákban jellemzően manóvárak épülnek az ünnepre, ahol apró mécsesek és üvegkincsek  között pici kis barlangbejáratok, teraszok szélén álldogálnakc  a színes kis filcmanók, igazi csodaként megjelenve, előtűnve az ünneplő gyermekek számára a lobogó tüzecskék derengő fényében.