Benedek Elek: A nyulacska harangocskája

- láncmese -

waldorf mesék_Benedek Elek_A nyulacska harangocskája

Mesét mondok nektek a nyulacskáról meg a harangocskáról.

 

Volt egyszer egy nyulacska s annak egy szépen szóló harangocskája. Megy, mendegél ez a nyulacska az erdőben; addig ment, mendegélt, hogy erősen elfáradt, s lefeküdt egy bokor alá. Amint lefekszik, gondolja magában:

 

"Jaj, istenkém, még el találok aludni, s valaki majd ellopja az én szépen szóló harangocskámat!"

 

Leveszi a harangocskát a nyakáról, fölakasztja a bokornak egy belső ágára, aztán szépen visszafekszik a bokor tövébe, s elalszik. Alszik, alszik a nyulacska, s hát, amikor fölébred, nézi, nézi a bokrot: volt bokor, nincs bokor. A kicsi bokorból olyan magas fa lett, amíg aludt, hogy alig látott a tetejébe. De jó, hogy oda fellátott, mert éppen ott lógott a fának a legfelső ágán - a szépen szóló harangocska.

 

Felszól a nyulacska:

 

- Hallod-e, te szépen szóló harangocska, gyere le!

 

- Nem megyek én! Minek tettél a bokor ágára?

 

Megharagszik a nyulacska, mondja a fának:

 

- Fa! Add ide az én szépen szóló harangocskámat!

 

- Nem adom biz én!

 

- Nem adod-e? Megállj csak, mindjárt visszaadod!

 

Szaladott a baltához, s kérte:

 

- Balta, vágd ki a fát; fa nem akarja visszaadni szépen szóló harangocskámat.

 

- Nem vágom biz én! Van nekem egyéb, amit vágjak!

 

- Nem vágod-e? Megállj csak, mindjárt kivágod!

 

Szaladott a köszörűkőhöz, s kérte:

 

- Köszörűkő, köszörüld meg a baltát; balta nem vágja le a fát, s fa nem adja vissza az én szépen szóló harangocskámat.

 

- Nem köszörülöm biz én!

 

- Nem-e? Mindjárt köszörülöd te!

 

Szaladott a vízhez.

 

- Víz, hajtsad a köszörűkövet, köszörűkő nem akarja megköszörülni a baltát; balta nem akarja kivágnia a fát; fa nem akarja visszaadni az én szépen szóló harangocskámat.

 

Mondotta a víz:

 

- Bizony nem hajtom én a köszörűkövet, van nekem, amit hajtsak, elég!

 

Továbbfutott a szegény nyulacska, szólítja a bikát:

 

- Bika, idd meg a vizet; víz nem akarja hajtani a köszörűkövet; köszörűkő nem akarja megélezni a baltát; balta nem akarja levágni a fát; fa nem akarja visszaadni szépen szóló harangocskámat.

 

Mondotta a bika:

 

- Nem iszom biz én! Ittam én már vizet eleget!

 

Hej, megharagudott a szegény nyulacska, szaladott a vadászhoz.

 

- Vadász, lődd meg a bikát, nem issza meg a vizet; víz nem hajtja a köszörűkövet; köszörűkő nem élezi meg a baltát; balta nem vágja le a fát; fa nem adja vissza szépen szóló harangocskámat.

 

Mondotta a vadász:

 

- Mit gondolsz, nyulacska, csak nem lövök bikát!

 

Továbbfutott a nyulacska nagy búsan, s találkozott az egérrel.

 

- Egér, csípd meg a vadász lába szárát, vadász nem lövi meg a bikát, bika, nem issza meg a vizet; víz nem hajtja meg a köszörűkövet; köszörűkő nem élezi meg a baltát; balta nem vágja le a fát; fa nem adja vissza szépen szóló harangocskámat.

 

- Nem csípem biz én!

 

- No megállj! - mondotta a nyulacska. - Mindjárt elpanaszollak a macskának!

 

Szaladott a macskához, s kérte szépen könyörögve:

 

- Macskám, macskám, édes macskám, fogd el az egeret! Lásd, egér nem csípi meg a vadász lába szárát, vadász nem lövi meg a bikát, bika, nem issza meg a vizet; víz nem hajtja meg a köszörűkövet; köszörűkő nem élezi meg a baltát; balta nem vágja le a fát; fa nem adja vissza szépen szóló harangocskámat.

 

Mondotta a macska:

 

- Elfogom én jó szívvel, csak hozzál nekem tejet!

 

Továbbszalad a szegény nyulacska, találkozik a tehénnel.

 

- Tehén, adj nekem tejet! Tejet adok macskának; macska elfogja az egeret; egér megcsípi a vadász lába szárát, vadász meglövi a bikát, bika, megissza a vizet; víz hajtja a köszörűkövet; köszörűkő megélezi a baltát; balta levágja a fát; fa visszaadja nekem szépen szóló harangocskámat.

 

Mondotta a tehén:

 

- Adok én jó szívvel, csak előbb hozz füvet!

 

Szaladott a nyulacska a kaszáshoz.

 

- Kaszás, adj nekem füvet! Füvet adom tehénnek; tehén nekem tejet ad, tejed adom macskának; macska elfogja az egeret; egér megcsípi a vadász lába szárát, vadász meglövi a bikát, bika, megissza a vizet; víz hajtja a köszörűkövet; köszörűkő megélezi a baltát; balta levágja a fát; fa visszaadja nékem szépen szóló harangocskámat.

 

Megsajnálta a kaszás a szegény nyulacskát, vágott neki füvecskét, s vitte nagy örömmel a tehénnek. Tehén megette a füvecskét, s adott mindjárt tejecskét a nyulacskának.

 

Tejecskét vitte macskának, macska megitta, s uccu neki, mindjárt megfogta az egeret. Egér megcsípte a vadász lába szárát; vadász meglőtte a bikát; bika megitta a vizet; víz hajtotta a köszörűkövet; köszörűkő élesre fente a baltát, balta levágta a fát; fa mindjárt visszaadta a nyulacskának a szépen szóló harangocskát.

 

De bezzeg mindjárt felkötötte a nyakára: giling-galang - szólt a harangocska. Többet soha le sem oldotta a nyulacska.

 

Aki nem hiszi, járjon utána!

 

Forrás: A nyulacska harangocskája

Kép: Canva

 

Szivárványmanók

  • 7 szín,
  • a hét napjai,
  • a szivárvány színei..,

gyapjúval tömött, filctestű, kedves kis  manók dekorációnak, színeket, napok neveit tanulni, évszakasztalra, vagy játszani..
Méretük: 7,5cm