Magyar Népmesék:

A kóró és a kismadár

- láncmese -

waldorf mesék_Magyar népmesék_A kóró és a kismadárA kis madár unta magát,
Egy kicsike kóróra szállt:
„Te kis kóró, ringass engem!”
– „Nem ringatlak biz én, lelkem!”
A kis madár err’ a szóra
Megharagud’t a kóróra.
Egyet se szólt, tovaszállott –
Egyszer egy kis kecskét látott
Selyem füvön legelészni,
Szaladgálni, heverészni:
„Kecske, rágd el a kórót!”
– “Nem biz én! – a kecske szólt –
Jobb nekem itt enni, járni…”
Kecske nem ment kóró-rágni,
A kóró se ringatta hát
A haragos kis madárkát.
Ment, mendegélt a kis madár,
Egyszer csak egy farkast talál:
„Farkas, edd meg a kecskét!”
– “Nem bántom én szegénykét!”
Farkas nem ment kecske-enni,
Kecske nem ment kóró-rágni,
A kóró se ringatta hát
A haragos kis madárkát.
A kis madár ment, mendegélt
Egyszer csak egy faluhoz ért:
„Falu, űzd el a farkast!”
– „Nem bántom én az ordast!”
Falu nem ment farkas-űzni,
Farkas nem ment kecske-enni,
Kecske nem ment kóró-rágni,
A kóró se ringatta hát
A haragos kis madárkát.
A kis madár ment, mendegélt,
Hát egyszer csak egy tűzhöz ért:
„Tűz, égesd meg a falut!”
– „Nem, mert koldusbotra jut.”
Tűz nem ment falu-égetni,
Falu nem ment farkas-űzni,
Farkas nem ment kecske-enni,
Kecske nem ment kóró-rágni,
A kóró se ringatta hát
A haragos kis madárkát.
A kis madár ment, mendegélt,
Hát egyszer csak egy vízhez ért:
„Te víz, oltsd el a tüzet!“
– „Nem oltom én, mert meleg.”
Víz nem is ment tűz-oltani,
Tűz nem ment falu-égetni,
Falu nem ment farkas-űzni,
Farkas nem ment kecske-enni,
Kecske nem ment kóró-rágni,
A kóró se ringatta hát
A haragos kis madárkát.
Viszi szárnya a kis madárt,
Egyszer csak egy bikát talált:
„Bika, idd föl a vizet!”
– „Nem iszom én senkinek.”
Bika nem ment vizet inni,
Víz nem ment tüzet oltani,
Tűz nem ment falu-égetni,
Falu nem ment farkas-űzni,
Farkas nem ment kecske-enni,
Kecske nem ment kóró-rágni,
A kóró se ringatta hát
A haragos kis madárkát.
Viszi szárnya a kis madárt,
Egyszer csak egy furkót talált:
„Furkó, üssed a bikát!”
– „Üsse biz a! …” – rákiált –
Furkó nem ment bika-ütni,
Bika nem ment vizet inni,
Víz nem ment tüzet oltani,
Tűz nem ment falu-égetni,
Falu nem ment farkas-űzni,
Farkas nem ment kecske-enni,
Kecske nem ment kóró-rágni,
A kóró se ringatta hát
A haragos kis madárkát.
Viszi szárnya a kis madárt,
Egyszer csak egy férget talált:
„Fúrd ki, féreg, a furkót!”
– „Nem merem” – a féreg szólt.
Féreg nem ment furkó-fúrni,
Furkó nem ment bika-ütni,
Bika nem ment vizet inni,
Víz nem ment tüzet oltani,
Tűz nem ment falu-égetni,
Falu nem ment farkas-űzni,
Farkas nem ment kecske-enni,
Kecske nem ment kóró-rágni,
A kóró se ringatta hát
A haragos kis madárkát.
Viszi szárnya a kis madárt,
Egyszer csak egy kakast talált:
„Kapd föl, kakas, a férget!“
– „Föl én, komám, teérted!“
Szalad a kakas – kukuriku!
Kapja a férget – kukuriku!!
Szalad a féreg – zimzimzim!
Fúrja a furkót – zimzimzim!
Szalad a furkó – piffpaffpuff!
Üti a bikát – piffpaffpuff!
Szalad a bika – bűbűbű!
Issza a vizet – bűbűbű!
Szalad a víz is – licslacslocs!
Oltja a tüzet – licslacslocs!
Szalad a tűz is – ripprappropp!
Égeti a falut – ripprappropp!
Szalad a falu – jujjujujj!
Űzi a farkast – jujjujujj!
Szalad a farkas – vauvauvau!
Eszi a kecskét – vauvauvau!
Szalad a kecske – mekmekmek!
Rágja a kórót – mekmekmek!
A kóró is ringatta hát
A nevető kis madárkát.

Mese forrása: A kóró és a kismadár

Kép: Canva

Szivárványmanók

  • 7 szín,
  • a hét napjai,
  • a szivárvány színei..,

gyapjúval tömött, filctestű, kedves kis  manók dekorációnak, színeket, napok neveit tanulni, évszakasztalra, vagy játszani..
Méretük: 7,5cm